Sunday, 25 November 2012

Bahasa Melayu Rentas Kurikulum

Oleh Nazmi Yaakub
2010/07/27
MAJLIS Bicarawara Bahasa di Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Perempuan Melayu (IPGKPM), Melaka, baru-baru ini, mendesak mata pelajaran Bahasa Melayu dijadikan subjek yang merentasi kurikulum sehingga semua guru mempunyai tanggungjawab dalam mengangkat bahasa itu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan.

Ini kerana majlis anjuran Biro Akademik Kelab Staf dan Jalan Pengajian Melayu IPGKPM itu menegaskan bahasa Melayu sudah bertindak sebagai bahasa yang merentasi etnik sejak zaman kegemilangan kerajaan dan kesultanan Melayu pada abad ke-7, selain didukung kepentingan integrasi nasional dalam konteks masa kini.

Kira-kira 400 pelajar IPGKPM dan guru seluruh negeri itu, diberitahu bahasa Melayu menjadi bahasa kerajaan, perdagangan, pengajian agama dan lingua franca kepulauan Melayu di bawah kerajaan Srivijaya sehingga mencapai kegemilangan pada Kesultanan Melayu Melaka sekitar abad ke-13 hingga ke-19 yang fungsinya diperluas kepada bahasa pentadbiran dan diplomasi, undang-undang dan tatanegara, ilmu dan falsafah serta bahasa sastera tinggi.

Penyandang Kursi Pengajian Melayu di Beijing Foreign Studies University, Prof
Dr Awang Sariyan, berkata bahasa Melayu yang merentasi kurikulum itu bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, selain selaras dengan matlamat pendidikan bahasa untuk membina sahsiah dan jati diri.
Pendidikan bahasa perlu ditekankan sebagai wasilah ilmu kerana pengasingan pendidikan bahasa daripada ilmu menyebabkan seolah-olah perumpamaan yang diungkapkan dalam al-Quran terhadap rahib yang tidak mengamalkan ilmu seperti keldai yang memikul kitab.

Oleh itu, sifat pendidikan bahasa merentasi kurikulum perlu diperjelas dan dipraktikkan dalam amalan pendidikan kerana nampaknya hal terbabit seperti juga nilai murni, kreatif dan kritis seolah-olah tidak lagi bersifat begitu, katanya ketika memperkatakan Merekayasakan Pendidikan Bahasa Melayu dalam Menghadapi Tantangan Sezaman.

Prof Awang berkata, penekanan bahasa Melayu yang merentas kurikulum tidak boleh dianggap hanya menguntungkan orang Melayu, sebaliknya sejarah kerajaan di rantau ini membuktikan keupayaannya merentas etnik sehingga kerajaan Ternate yang bukan kerajaan Melayu, tetapi menggunakan bahasa Melayu untuk berhubung dengan Belanda.

Ini membuktikan bahasa Melayu menjadi bahasa penting dalam bidang diplomatik sehingga banyak warkah dan perjanjian yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi, sama ada antara kerajaan Melayu dengan kerajaan bukan Melayu di alam Melayu atau antara kerajaan di Alam Melayu dengan kuasa luar seperti China dan Barat.

Dalam konteks semasa pula, bahasa Melayu juga dapat menghubungkan rakyat berbilang kaum di negara ini yang memerlukan satu bahasa yang dapat difahami termasuk dalam urusan pentadbiran kerajaan, katanya pada majlis yang dipengerusikan Pensyarah IPGKPM, Azman Rahmat.

Justeru, Prof Awang meminta pembudayaan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan dimantapkan semula bermula pada peringkat prasekolah hingga pengajian tinggi dengan memberi penegasan kepada usaha pembudayaan bahasa itu sebagai asas peneguhan tamadun bangsa Malaysia dalam dua aspek yang penting.

Pertama ialah pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam proses pemerolehan dan pengembangan ilmu, selaras dengan perancangan Jawatankuasa Pelajaran Razak 1956 yang diperkukuh Jawatankuasa Penyemak Pelajaran Rahman Talib 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 serta Akta Pendidikan 1996.

Aspek kedua ialah pembudayaan bahasa yang baik, teratur, santun dan mewakili budaya tinggi melalui kegiatan pengajaran dan pembelajaran, sukatan pelajaran, buku teks dan bacaan tambahan serta kegiatan kokurikulum sehingga ragam bahasa tidak rasmi seperti bahasa sembang internet dan bahasa khidmat pesanan ringkas (SMS) tidak sampai menggugat bahasa yang mewakili budaya teras, katanya.

Ketika menjawab pertanyaan peserta mengenai tuduhan bahasa Melayu berasal daripada tiga perkataan, iaitu beras, babi dan besi, Prof Awang menganggap ia sebagai khurafat bahasa yang menjadi serangan psikologi untuk memusnahkan martabat bahasa Melayu.

Tidak mungkin dengan tiga perkataan itu, bahasa Melayu berupaya menjadi bahasa yang hebat di dunia sehingga berperanan sebagai lingua franca antara kerajaan dalam sejarah rantau ini. Memang kita akui bahasa Melayu juga mengambil perbendaharaan kata daripada bahasa lain.

Bagaimanapun langkah itu bersebab dan manfaat serta mengelakkan daripada menjadi bahasa beku yang sebenarnya bukan asing dalam konteks bahasa utama dunia seperti bahasa Inggeris yang menyerap 65 peratus kosa kata bahasa asing, katanya pada majlis yang turut dihadiri Pengarah IPGKPM, Noor Hayatee Md Noor; Pengerusi Kelab Stafnya, Sazali Kadlan dan Ketua Jabatan Pengajian Melayunya, Mohamad Zaki Ab Majid.

No comments:

Post a Comment