Sunday, 25 November 2012

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

KEMAHIRAN                                   OBJEKTIF                                         SISTEM BAHASA
-membaca                                            -kognitif                                              -tatabahasa
-menulis                                               -efektif                                                 -intonasi
-mendengar                                         -psikomotor                                         -kosa kata
                                                                                                                        -peribahasaELEMEN                                                                                                        STRATEGI    
MERENTAS                                 FALSAFAH PENDIDIKAN                 PENGAJARAN
KURIKULUM                                      KEBANGSAAN                             -aktiviti
-Kajian Tempatan                                                                                           -pengetahuan
-Kesusasteraan                                                                                                  sedia ada
-Keusahawanan
-Kreatif dan inovatif
-Teknologi


PENGISIAN                                                  BBM                                       NILAI                        
KURIKULUM                                               -kad gambar                            -kebebasan
-ilmu                                                                -CD                                        -patriotisme
-kewarganegaraan                                           -akhbar                                    -kesyukuran
-sosiobudaya                                                   -buku teks
-kemahiran bernilai
  tambah

No comments:

Post a Comment